ЦЕНОРАЗПИС

РЕНТГЕНОЛОГИЯ

запис
на
диск
запис
на
филм
1.Рентгенография на челюстите в специални проекции 35.00 лв. 42.00 лв.
2. Рентгенография на лицеви кости 35.00 лв. 42.00 лв.
3. Рентгенография на околоносни синуси 35.00 лв. 42.00 лв.
4.Специални центражи на черепа 35.00 лв. 42.00 лв.
5. Рентгенография на стернум 35.00 лв. 42.00 лв.
6. Рентгенография на ребра/лява или дясна гръдна половина/ 35.00 лв. 42.00 лв.
7. Рентгенография на длан и пръсти/фас и профил/ 35.00 лв. 42.00 лв.
8. Рентгенография на стерноклавикуларна става 35.00 лв. 42.00 лв.
9. Рентгенография на сакроилиачна става 35.00 лв. 42.00 лв.
10. Рентгенография на тазобедрена става 35.00 лв. 42.00 лв.
11. Рентгенография на бедрена кост/фас и профил/ 35.00 лв. 45.00 лв.
12. Рентгенография на колянна става/лява,дясна или фас на двете заедно/ 35.00 лв. 42.00 лв.
13. Рентгенография на подбедрица /фа­­с и профил/ 35.00 лв. 45.00 лв.
14. Рентгенография на глезенна става /фас и профил/ 35.00 лв. 42.00 лв.
15. Рентгенография на стъпало и пръсти /фас и профил/ 35.00 лв. 42.00 лв.
16. Рентгенография на клавикула 35.00 лв. 42.00 лв.
17. Рентгенография на акромиоклавикуларна става 35.00 лв. 42.00 лв.
18. Рентгенография на скапула 35.00 лв. 42.00 лв.
19. Рентгенография на раменна става 35.00 лв. 42.0 0лв.
20. Рентгенография на хумерус /фас и профил/ 35.00 лв. 42.00 лв.
21. Рентгенография на лакетна става /фас и профил/ 35.00 лв. 42.00 лв.
22. Рентгенография на антебрахиум фас и профил/ 35.00 лв. 42.00 лв.
23. Рентгенография на гривнена става /фас и профил/ 35.00 лв. 42.00 лв.
24. Рентгенография на череп /фас/ 35.00 лв. 42.00 лв.
25. Рентгенография на гръбначни прешлени /профил/ 35.00 лв. 45.00 лв.
26. Рентгенография на шийни прешлени 35.00 лв. 42.00 лв.
27. Рентгенография на гръден кош и бял дроб 45.00 лв. 55.00 лв.
28.Обзорна рентгенография на корем 35.00 лв. 45.00 лв.
29. Рентгенография на таз 35.00 лв. 45.00 лв.
30.Рентгеново изследване на хранопровод,стомах 65.00 лв.  
31.Иригография 65.00 лв.  
32.Ехографска  диагностика на коремни и ретроперитонеални органи 60.00 лв.  
33.Ехография на  млечни жлези/1 област/ 60.00 лв. .
34.Ехография на щитовидна жлеза и шия/1 област/ 60.00лв.  
35.Ехография на 2/две/области 100.00лв.  
36.Ехография на 3/три/области 120.00лв.  
34.Мамография 70.00 лв.  
35.Тru-cut core  биопсия 200.00лв.  
36.Предоперативно маркиране с харпун
/за 1 игла/            + 50 лв    за всяка следваща игла
150.00лв.  
37.Поставяне на Клип Репер /маркер/ за     предтерапевтично   маркиране на малигнен процес
 в гърдата /вкл. маркер и консумативи/
250.00лв.  
38. Такса медицинска услуга „Рентген”- за втори диск   3.00лв.
39.Такса медицинска услуга „Рентген”- за рентгенова снимка         7-10.00лв.
40.Допълнителнa проекця ot сниманата  зона      20.00лв.
41.Секторна зъбна снимка   10.00лв.
42.ОПГ/Панорамна зъбна снимка   25.00/30.00лв.


 

КОНСУЛТ ПО ОБРАЗИ

 
ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС - 80.00лв.
КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ – 60.00лв.
МАМОГРАФИЯ – 50.00лв.
КОНВЕНЦИОНАЛНА РЕНТГЕНОГРАФИЯ – 30.00лв.
 
 

ОРТОПАНТОМОГРАФИЯ


панорамна зъбна снимка

С НАПРАВЛЕНИЕ от  НЗОК
 
1.ИЗПРАЩАНЕ по email : ЗАПЛАЩА СЕ САМО ПОТР. ТАКСА
2.РАЗПЕЧАТВАНЕ И НА ФИЛМ  : ПОТР. ТАКСА  +5.00лв.
                          

БЕЗ НАПРАВЛЕНИЕ от НЗОК

 
1.ИЗПРАЩАНЕ  по email : 25.00лв.
2.РАЗПЕЧАТВАНЕ И НА ФИЛМ  : 30.00лв.
 
 

ТАКСИ за РЕНТГЕНОГРАФИЯ по НЗОК

Потребителска такса 2.90лв.
+такса консуматив/папка
+CD
3лв.

пациенти с напр. по НЗОК
 
Общо 
5.90лв
Потребителска такса 1.00лв.
+такса консуматив/папка
+CD
/ 3лв.

ПЕНСИОНЕРИ
пациенти с напр. по НЗОК
        Общо
4.00лв
Потребителска такса 0.00лв.
+такса консуматив/папка
+CD
/ 3лв.

ЛИЦА до 18г,ПАЦИЕНТИ С ТЕЛК НАД 71% и ДР.ДИАГНОЗИ,
ОСВОБОДЕНИ ОТ ТАКСИ

с напр. по НЗОК
Общо
3.00лв
Потребителска такса 2.90лв.
+такса консуматив
/папка
+рентгенова снимка
7 - 10лв.
*
пациенти с напр. по НЗОК
 
Общо
9.90-12.90лв
Потребителска такса  1.00лв.
+такса консуматив
/папка
+рентгенова снимка
7 - 10лв.
*
ПЕНСИОНЕРИ
пациенти с напр. по НЗОК
Общо
8.00 - 10лв
Потребителска такса 0.00лв.
+такса консуматив
/папка+рентгенова снимка7 -10лв.
*
УЧЕНИЦИ И ПАЦИЕНТИ С ТЕЛК НАД 71%
      с напр. по НЗОК
Общо
7.00 -10лв


*Цената зависи от големината на филма за рентгеновата снимка !
 
ТАКСA за ЕХОГРАФИЯ по НЗОК      -   потр. такса
ТАКСA за МАМОГРАФИЯ по НЗОК  -   потр.такса +3лв за диск


Цените влизат в сила от 01.09.2023г.     Управител: д-р Куцаров