Дигитална мамография и 3D томосинтеза

Ключов метод за ранно откриване на рака на гърдата което я прави референтен метод на изследване в по...

Ехографска диагностика на коремни органи

Особено ценна за диагностика и проследяване на състояния, свързани с коремните органи, като черен  д...

Ехографска диагностика на млечни жлези

Тази техника е особено важна за ранното откриване и диагностициране на различни промени в млечните ...

Ехографска диагностика на мускулно-скелетна система

Позволява подробно изследване на структурите на мускулите, сухожилията, връзките и съединителната т...

Ехографска диагностика на щитовидна жлеза

Нашите високо квалифицирани специалисти са готови да ви предоставят най-точната информация, която да...

Ехографска диагностика на шийна област

Високофреквентни звукови вълни за създаване на детайлни изображения на меките тъкани, жлези и съедин...

Доплерови изследвания на периферни съдове и вътрешни органи

За диагностика на различни състояния и заболявания, включително атеросклероза, артериална или венозн...

Компютърна томография

Диагностирането и мониторинга на множество заболявания, включително тумори, инфекции, вътрешни кърве...

Конвенционални рентгенови изследвания

Бързи, достъпни и възможно е най-широко използвани методи за изследване на костите, гръдния кош и др...

Остеоденситометрия - DEXA скенер за измерване на костна плътност

Използва се освен за измерване на костната минерална плътност на всички кости, също така  с цел изме...

3D Дентална диагностика - Конично-лъчева томография /CBCT!/ с Теленецефалография

Използва се широко в имплантологията за визуализация, плчнирчне и задълбочено обследване на коста   ...

2D Дентални изследвания - Панорамна томография и секторни дентални графии

Прилага се за диагностика на различни болестни състояния на зъбите, за ретинирали или допълнителни з...