Kонично лъчеваата компютърна томография (Cone Beam Computed Tomography, СВСТ) е съвременен метод на дигиталната образна диагностика в денталната сфера.

Чрез СВСТ се получават образи на зъбите и челюстите под формата на ултра тънки  срезове които се реконтруират във всички равнини   при много висока разделителна способност

Използва се широко в имплантологията за визуализация, плчнирчне и задълбочено обследване на коста   в случаите преди поставяне на зъбни импланти както и за  анализ на най – различни патологични състояния засягащи денталните арки и челюстите.

Апаратурата предлага  най-доброто от 3D технологията както и изключително богат набор от 2D изследвания и цефалометрични изображения, оборудван с последно поколение детектори с директна конверсия.