Секторните дентални графии се използват за откриване на патологични изменения в зъбите и околната им кост - кариеси, фрактури на зъбни корени, периодонтити, кисти и др. Тези графии носят важна, детайлна информация за кореновото лечение, за диагностицирането и проследяването на промени около поставени зъбни импланти, а също са и част от планирането на някои хирургически интервенции.

Ортопантомографията показва общ изглед на съзъбието, челюстите, максиларните синуси и темпоромандибуларните стави.

Прилага се за диагностика на различни болестни състояния на зъбите, за ретинирали или допълнителни зъби, за визуализация на зъбни зародиши при ортодонтски случаи, за откриване на кисти и перичпикчлни лезии, за оценка отношението на зъбите спрямо основите на максиларните синуси и мандибуларния канал