Двойноенергийна рентгенова абсорбциометрия - остеоденситометър и анализатор на телесен състав за цяло тяло.

Използва се освен за измерване на костната минерална плътност на всички кости, също така  с цел измерване на процентното съотношение между мускулната,костната и мастната тъкан във различни области на тялото.