Доплеровите изследвания на периферни съдове и вътрешни органи заемат важна част в областта на функционалната образната диагностика за оценка кръвната циркулация и структурата на кръвоносните съдовете, както и за функционалното и микроструктурното състояние на  различни вътрешни органи и системи.

Тези изследвания използват Доплерова ултразвукова технология, при която се изпращат високочестотни  звукови вълни към изследваният обем при което се анализират регистрираните от сондата отразени сигнали даващи детайлна информация за движението на кръвта в съдовете с помощта на която се оценява структурата и функцията на вътрешните органи.

Доплеровите изследвания са изключително полезни за диагностика и мониторинг на различни състояния и заболявания, включително атеросклероза, артериална или венозна тромбоза, венозна недостатъчност, тумори и абсцеси в меките тъкани и вътрешните органи достъпни за ултразвукова диахностика

В СМДЛ по Образна диагностика, ние използваме ехографски системи оборудвани с всички стандартни и авангардни Доплерови режими и технологии за да осигурим най-точната и детайлна информация за обследвания орган.  

Свържете се с нас , за да запазите своя час за доплерово изследване на периферни съдове и/или вътрешни органи.