BreastNav MRI – нова надежда на борбата с рака на гърдата BreastNav™ е специализирана за гърда fusion imaging технология за синхронизиране в реално време на образи от предходно и текущо УЗ изследване за лесно и бързо локализиране при проследяване на лезии.
 
Хардуерът включва ЕМ трансмитер и малка приемателно – предавателна антенка монтирана със скоба за многократна употреба върху линейната сонда на ехографа.
 
BreastNav™ е технология, базирана на 3D адаптивно моделиране.
 
Само с две взаимно перпендикулярни движения на трансдюсера (вертикално и хоризонтално) виртуалният модел се адаптира автоматично към размера и формата на гърдата на конкретната пациентка и осигурява корелация 1:1 в реално време.
 
BreastNav™ проследява и записва движенията на трансдюсера (sweep acquisition), давайки визуална обратна връзка за покритата от трансдюсера зона. Записите могат да се прегледат веднага или по – късно.
 
При откриване на суспектна лезия тя може да се маркира с виртуален таргет, за се запамети в УЗ изследването, включително заедно с 2D и 3D схема за локализацията и позицията на трансдюсера при откриването и.
 
Taргетът aвтоматично се появява на екрана при проследяващото УЗ изследване в реално време, както и 3D или 2 D модел показващ локализацията и правилната позиция на трансдюсера + индикация тип светофар за правилната позиция по отношение на разстояние и ъгъл на наклона.
 
BreastNav™ MRI е специализирана за гърда fusion imaging технология за синхронизиране в реално време на образи от предходно MRI и текущо УЗ изследване за лесно и бързо локализиране на лезии.  Това е уникална технология, налична само при ехографите с марка Esaote.
 
В настоящата практика, когато лезия на гърдата се открие на MRI, обикновено се извършва втори насочен УЗ преглед за допълнително характеризиране на
лезиите и извършването на биопсии под УЗ контрол, които са по-атравматични за пациентите в сравнение с тези под МР контрол. Не винаги обаче е лесно лезията открита при MRI изследването да се локализира лесно и бързо при насочените ехографски  прегледи поради няколко фактора:
 
  • гръдните тъкани са меки и лесно деформируеми, подвижността и размерът на гърдите варират значително при жените;
  • в допълнение, съставът на гърдите: плътен, мастен или смесен, с размери от много малки до много големи и дори с някои случаи с протези
  • MRI на гърдата се извършва рутинно при пациенти в легнало положение по корем, докато УЗИ се извършва с пациента в легнало положение по гръб.
  • понякога в гърдата са налице няколко или множество патологични лезии

BreastNav™ MRI позволява в ехографа да се заредят една или няколко MRI секвенции от CD диск, PACS или USB флаш памет, да се отбележат една или няколко патологични находки с виртуални таргети и да се запаметят. По време на ехо прегледа на пациентката виртуалният таргет, предварително поставен на MRI образа ще се появи на УЗ образа в реално време заедно със схемата за позицията на лезията и трансдюсера.Така лкокализирането на лезиите с ехографа става много лесно, коректно и бързо.
 
BreastNav™ и BreastNav™ MRI разкриват нови хоризонти за прилагане на мултипмодалния подход, улесняват и прецизират откриването, проследяването на лезиите и интервенционалните процедури на гърда и увеличават шансовете ни за борба с рака на гърдата.