Реперирането на мамарна аномалия се състои в поставянето на репер/харпун/  в млечната жлеза на нивото на  аномалия която не се палпира/опипва/ при клиничен преглед и се установява само и единствено с  образни методи /ехография, мамография/.

То се извършва преди хирургична биопсия или консервативна мамарна хирургия когато лезията видима на мамографско и/или на ехографско изследване не се палпира при физикалното изследване на млечната жлеза.

Реперирането на установената аномалия гарантира отстраняването на ехографски суспектаната лезия и позволява на хирурга по-лесно да я открие при операцията за  премахването й като дава възможност за ексцизия на възможно най-малкия  обем  жлезна  тъкан.

Поставянето на репера се извършва от рентгенолог  най-често под  локална  анестезия.

Преди процедурата за репериране на мамарна лезия е необходимо да информирате лекаря за всички медикаменти които приемате особено антикоагуланти

/вкл. Аспирин/ и всички алергии предимно към локални анестетици.

В деня на манипулацията е необходимо да носите всички извършени образни изследвания и разчитанията към тях които касаят млечните жлези.

Мамографското и ехографско изследване позволяват на Рентгенолога  да идентифицира лезията която трябва да се реперира.

Манипулацията за поставяне на репер се извършва под локална анестезия и по принцип не е болезнена.Ако сте изпитвали болка при предходни манипулации под  местна упойка  информирайте за това лекаря – възможно е това да наложи поставянето на по-голямо количество анестетик.

Възможно е понякога при определени хора да настъпи т.нар. вагална реакция /която се благоприятства от емоционален стрес/ които не се чувстват добре по време на процедурата.

Важно е да сигнализирате ако вече сте получавали такъв тип реакция – възможно е  предварително предписване на подходящо профилактично лечение.

След поставянето на репера:

В часовете след поставянето на репера , ако констатирате появата на кървене под превръзката или болезнено  напрежение  в гърдата, сигнализирайте на лекаря.

Препоръчително е да избягвате жестове и движения които могат да изместят  положението на репера в гърдата:

  • силни и резки движения на ръката от страната на репера
  • спане по корем или на старната на репера

Траекторията на репера в млечната жлеза като цяло не е тази която се използва от хирурга по време на оперативната интервенция , той достига до репера по друг път.

Не се образува цикатрикс на мястото където рентгенологът пенетрира кожата по време на поставяне на харпуна.