Перкутанната мамарна биопсия се състои във вземане на тъканни фрагменти/проби/  от определена аномалия на мл.жлеза с помоща на биопсична игла въведена през кожата.

Ехографски насочената перкутанна кор-биопсия е амбулаторна процедура която е показана за диагностично уточняване на твърде малки или непаплпируеми  съмнителни мамарни лезии.

Получените тъканни проби след това се анализират в патоанатомична лаборатория с цел да се определи дали  биопсираната лезия е злокачествена , да определи нейният характер и да ориентира избора на лечение.

Макробиопсията на мамарни лезии е диагностична техника , това не е терапевтична/лечебна/ процедура и не замества хирургията в случай на карцином!

Предимства на перкутанната ехографски насочена макробиопсия/кор-биопсия/:

  • Перкутанната биопсия е много по-бърза за реализиране, микроинвазивна и по-евтина от хирургичната биопсия
  • Тя е също толокова ефикасна колкото хирургичната биопсия за поставяне на диагноза
  • Тя не провокира видим цикатрикс на кожата и не причинява промени в структурата на мл.жлеза евентуално затрудняващи интерпретацията на последващите мамографии.
  • Тя води до избягването на хирургична интервенция когато резултатът  от анатомо-морфологичното изследване е доброкачествено  изменение.
  • Когато резултатът от патоанатомичното изследване е злокачествен процес ,тъканните проби придобити при биопсията позволяват избора на най-доброто и  индивидуално адаптирано лечение /нео-адювантна химиотерапия/.

Преди перкутанна ехографски насочена  кор-биопсия:

Необходимо е да информирате за всяко лечение което провеждате в момента особено с антикоагуланти/вкл.  Аспирин/  както и за налични алергии особено за такива към локални анестетици и лейкопласт.

Не е необходима специална подготовка в деня преди процедурата – не е необходимо да сте на гладно.

В  деня на процедурата е препоръчително да  се вземе лек душ с цел чиста от козметични продукти кожа / крем , тоалетно мляко , парфюм , талк/.

Не слагайте бижута на врата.

Удачно е облекло от две части – панталон/пола  и  горна част/блуза,риза/.

Често в края на процедурата след извършване на биопсията е необходимо поставянето на метален маркер/клип-репер/  за да може в последствие да се открие точното място на лезията в случай на последваща хирургична интервенция.

Поставянето на клип-репер е особено удачно  след извършване на насочена биопсия когато:

  • Биопсираната лезия е твърде малка и съществува риск да не бъде открита  на образните изследвания след биопсията
  • В случаите на предвидена нео-адювантна химиотерапия преди хирургичната интервенция когато се очаква аномалията да изчезне напълно
  • Спомага за прецизно поставяне на предоператвен репер/ харпун/ за насочване на хирурга

При наличие на множествени аномалии, но само едната е биопсирана – клип-реперът позволява нейното идентифициране на всички образни методи /ехография, мамография и ЯМР/.