Завършва медицинското си образование в Медицински Университет Варна – Випуск 2003 .

Придобива специалност Образна Диагностика през 2009 след 4 годишна специализация в Катедрата по Образна диагностика на МУ Варна с база УМБАЛ „Св. Марина”.

Д-р Куцаров има специализации, като форма на следдипломна квалификация в сферата на Компютърната Томография /УМБАЛ „ Св. Марина”/ и Образна Диагностика на заболяванията на млечната жлеза /СБАЛО – София/.

От 2006 г. д-р Хр. Куцаров работи като ординатор в отделението по Образна Диагностика на СБАЛОЗ “Д-р Марко Ант. Марков” гр.Варна.

От 2012 г. и понастоящем работи на алтерниращ принцип за СБАЛОЗ – Варна, за публични и частни болници и клиники във Франция.

От началото на 2017 г. Д-р Куцаров е Радиолог /телерадиолог/ към водещата платформа за телерадиология/телемедицина във Франция – ETIAM/ ACETIAM.

Д-р Куцаров има различни специализации в областта на Образната диагностика:

• Приложен Магнитен Резонанс на Цяло Тяло – Париж 2013/2014;

• Интервенционална и Онкологична Образна Диагностика – Париж 2014/2015;

• Неинвазивна Съдова Образна Диагностика – Париж 2015/2016;

• Образна Диагностика на Мускулно-Скелетната Система – Монтпелие 2016/2017 , 2017/2018;

• Специализации в Образната Диагностика на Заболяванията на Млечната  Жлеза /аналогова и дигитална мамография , ехомамография/ – Париж 2013/2014/2015.
 

Д-р Куцаров е член на Българската асоциация по Радиология – БАР; Френската асоциация по Радиология /SFR/; Европейската асоциация по Радиология /ESR/.