• Новата серия HELIANTHUS – 2D и 3D ДИГИТАЛНА МАМОГРАФИЯ
  В Център по Образна диагностика д-р Христо Куцаров заработи втори мамографски кабинет за дигитална 2D мамография и 3D томосинтеза на млечни жлизи
  Научете повече
Работно време
Понеделник - Петък  08.00 – 18.00
Събота - Затворено
Неделя - Затворено
Местоположение
бул. „Народни будители“ 7, 9003 Аспарухово, Варна
Запиши час Досие online
Телефон
+359 879 09 70 72
+359 879 09 70 60

 

Медико-диагностична Лаборатория по Образна диагностика
Д-р Христо Куцаров

Самостоятелна Медико-диагностична Лаборатория по Образна диагностика
Д-р Христо Куцаров е основана в края на 2016 г.


Отличителното за центъра е много високото ниво и качество на оборудването, но също така и:

 • наличието на ДВА мамографски апарата за дигитална мамография и томосинтез с контраст усилена мамография за скринингови, диагностични и интервенционални изследвания на млечна жлеза куплирани с платформа за изкуствен интелект
 • наличието на ТРИ ехографски апарата от най-висок клас за диагностични и интервенционални процедури под ехографски контрол
 • комплексна образна диагностика и диагностично/терапевтични интервенции и процедури на едно място в рамките на едно посещение и за минимало кратко време особено при диагностика на заболяванията на млечна жлеза/ и не само ../


Центърът разполага със следните специализирани кабинети:

 • Кабинет за Рентгенография и рентгеноскопия
 • Кабинет за 2D Дентални изследвания - Панорамна томография и секторни дентални графии
 • Кабинет за Компютърна томография/ 16 срезов скенер/
 • Кабинет за остеоденситометрия - DXA скенер за измерване на костна плътност
 • Кабинет за 3D Дентална диагностика - Конично-лъчева томография /CBCT!/ с Теленецефалография
 • Кабинет за 2D Дигитална Мамография куплиран с платформа за изкуствен интелект Hera-mi
 • Втори мамографски кабинет за 2D и 3D Дигитална Мамография с Томосинтез на 3 различни ъгъла от 15, 24 и 50 градуа с възможност за стереотаксична биопсия и контраст усилена спектрална мамография/ CESM/,куплиран с платформа за изкуствен интелект Hera-mi
 • Кабинет за Ехографска диагностика разполгащ с последно поколение Premium клас ехографски апрат на Canon Medical
 • Кабинет за Ехографска диагностика разполгащ с последно поколение High Premium клас ехографски апрат на Canon Medical
 • Кабинет за Ехографска диагностика разполгащ с последно поколение High Premium клас ехографски апрат на Esaote с фюжън система за  корелация и навигация на eхографското изследване по образи от мамография и магнитен резонанс при образна диагностика на гърда
 

Освен това предлага и:

 • Авангардна диагностична софтуерна платформа за прецизна и комплексна обработка и представяне на диагностичните изображения Myrian Intrasense
 • DICOM принтер за образни изследвания с ултра висока резолюция от 580 dpi
 • Роботизирани станции за отпчатвчне на CD и DVD с образни изследвания и включен медицински клас диагностичен софтуер

Дигитална мамография и 3D томосинтеза

Ключов метод за ранно откриване на рака на гърдата което я прави референтен метод на изследване в по...

Ехографска диагностика на коремни органи

Особено ценна за диагностика и проследяване на състояния, свързани с коремните органи, като черен  д...

Ехографска диагностика на млечни жлези

Тази техника е особено важна за ранното откриване и диагностициране на различни промени в млечните ...

Ехографска диагностика на мускулно-скелетна система

Позволява подробно изследване на структурите на мускулите, сухожилията, връзките и съединителната т...

Ехографска диагностика на щитовидна жлеза

Нашите високо квалифицирани специалисти са готови да ви предоставят най-точната информация, която да...

Ехографска диагностика на шийна област

Високофреквентни звукови вълни за създаване на детайлни изображения на меките тъкани, жлези и съедин...

Доплерови изследвания на периферни съдове и вътрешни органи

За диагностика на различни състояния и заболявания, включително атеросклероза, артериална или венозн...

Компютърна томография

Диагностирането и мониторинга на множество заболявания, включително тумори, инфекции, вътрешни кърве...

Конвенционални рентгенови изследвания

Бързи, достъпни и възможно е най-широко използвани методи за изследване на костите, гръдния кош и др...

Остеоденситометрия - DEXA скенер за измерване на костна плътност

Използва се освен за измерване на костната минерална плътност на всички кости, също така  с цел изме...

3D Дентална диагностика - Конично-лъчева томография /CBCT!/ с Теленецефалография

Използва се широко в имплантологията за визуализация, плчнирчне и задълбочено обследване на коста   ...

2D Дентални изследвания - Панорамна томография и секторни дентални графии

Прилага се за диагностика на различни болестни състояния на зъбите, за ретинирали или допълнителни з...

 

 

Новата серия Helianthus – 2D и 3D дигитална мамография

 
 • 3D дигитална томосинтеза от последно поколение мамографска система с възможност за единствена по рода си томосинтеза под 3 различени ъгъла на от 15, 24 и 50 градуса.
 
 • авангардна субтракционна контрастно усилена спектрална мамография за откриване, потвърждаване и характерризиране на малигнени промени в млечни жлези.
 
 • прецизна мамограски насочена стереотаксична биопсия на формации, зони на асиметрично повишена плътност, архитектурни дистрозии и депа от микрокалцификати под  2D и 3D Томо контрол.
 
 • прецизно маркиране на мамографски видима аномалия с клип репер по стереотаксичен 2D и 3D Томо контрол.
 
 • прецизно предоператвно маркиране на мамографски видима аномалия с харпун по стереотаксичен 2D и 3D Томо контрол.
video1
video2

Комплексна диагностика на заболяванията на млечната жлеза

 
 • Премиум клас ехографски системи с най-авангардните режими за Доплерови изследвания и ShareWave еластография.
 • Напълно операционен Fusion Imaging за виртуална ехографска навигация по ЯМР и дигитална мамография.
 • Авангардно решение и първа за България инсталация на AI за образна диагностика на гърда на Hera-Mi.
 • Ехографски насочена кор биопсия.
 • Ехографски насочено маркиране на суспектна, малигнена или биопсирана зона в млечната жлеза с клип-репер.
 • Ехограски насочена предоперативна иглена локализация на малки непалпируеми находки в млечната жлеза с харпун.
 • Ехографски насочени пункции на течни корекции в млечни жлези.
 • Ехограски насочена тънкоиглена аспирационна биопсия на лимфни възли.
 • Ехограски насочено карбонно маркиране на съмнителни зони в млечните жлези или съмнителни лимфни възли в аксилите.
Запишете час при Д-р Куцаров
Запиши час
Пациентско досие online
Досие online
26 Септември, 2023

BreastNav и BreastNav MRI – силен съюзник в борбата с рака на гърдата

Улесняват и прецизират откриването, проследяването на лезиите и интервенцио...
18 Септември, 2023

Кампания "OCTOBER ROSE" в СМДЛ по Образна Диагностика Д-р Христо Куцаров

Заедно в борбата срещу рака на гърдата!